Obraz Jezusa Miłosiernego                  

 

Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a w szczególności w godzinę śmierci.    Ja sam bronić ją będę jako Swej chwały.

/Słowa Jezusa do św. Faustyny/

 

Obraz został wymalowany zgodnie ze słowami Jezusa przekazanymi przez św. Faustynę, choć od samego początku święta nie była zadowolona. Nie był to jednak problem malarza, lecz piękna Chrystusa. Podobnie jak wszyscy mistycy, Faustyna uważała, że nie możliwe jest oddanie piękna Boga czy to za pomocą pędzla czy też pióra. Czczenie obrazu nie polega tylko na jego wystawieniu i zachwycaniu się jego pięknem. Czcić ten obraz oznacza przyjąć do swego serca Boga, który w ikonie objawia człowiekowi część swej natury. W tym przypadku Jezus ukazuje nam swój stosunek do człowieka. W pięciu symbolach przedstawia się nam obraz Boga miłosiernego, ofiarującego zbawienie.

Pierwszy symbol to ręka uniesiona do błogosławieństwa. Nie jest to ręka karząca, pomimo, iż w objawieniach Jezus często piętnuje grzech świata, jego odstępstwo od Boga. Chrystus pomimo wszystko unosi swą dłoń do błogosławieństwa. Nie chce karać, lecz pragnie obdarzać szczęściem.

Symbol drugi to postawa kroczenia w naszą stronę. Bóg wskazuje, że On nie czeka na tronie, aż skruszony biedą upadnie u podnóżka, choć mógłby tak zrobić. On jest Panem. Chrystus wychodzi do nas. To On nas wybiera; On pierwszy nas kocha, On wychodzi z obietnicą. On się ofiarowuje. Jest jak Ojciec. Wybiega naprzeciw marnotrawnego syna, tuli go i raduje się, że ten, który nie żył ożył. To On w każdej chwili wyciąga do ciebie rękę, by cię uratować.

Trzeci symbol to ręka lewa wskazująca na Jego serce. Chrystus ukazuje Swoje Serce jako źródło łaski. To Ono zostało przebite na Krzyżu i wypłynęła z Niego Krew i Woda, symbole sakramentów świętych. Serce to również symbol miłości będącej głównym motywem objawienia miłosierdzia Bożego. Pęknięte Serce to znak męki, źródła zwycięstwa nad śmiercią i naszego zbawienia.

Następnymi symbolami są wspomniane już Krew i Woda. Męczeństwo i łaska, cierpienie i szczęście. Łaska idzie przez cierpienie. Chrystus rozlewa skutki Swej Męki na całe stworzenie; rozdaje łaskę po łasce. Łaska płynie poprzez sakramenty, przede wszystkim przez sakrament pojednania i Eucharystię. Szafarzem tych łask jest Kościół. Trzeba zatem podlić się za wszystkich pasterzy Kościoła.

Przyjęcie tej łaski płynącej z cierpienia i czasami poprzez cierpienie wymaga zaufania. Trzeba nam wyjść jak Abraham z naszej ziemi, trzeba w pokorze prosić o miłosierdzie a czasami złożyć swą jedyną ziemską nadzieję na ołtarzu Bożej nadziei. Aby On był naszą jedyną nadzieją. Symbol ostatni: „Jezu, ufam Tobie”.

 

Słowa Jezusa do św. FaustynyRozważania męki Jezusa  *  Rozważania o miłosierdziu  *  Świadectwa o miłosierdziu Bożym  *  Abraham

Stałe intencje modlitw  *  Nadesłane intencje modlitw  *  Koronka  *  Obraz Jezusa  *  O Wspólnocie  *  Linki

Kontakt: ufam@op.pl

Strona główna